Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Seròs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20190109N16
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança de L'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la instal·lació d'anuncis publicitaris a les instal·lacions esportives
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 17/07/2019
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de clavagueram i de la recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró del preu públic de la publicitat del llibre de festes
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de conservació i manteniment de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de serveis esportius, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de la Llar d'Infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Vigent