Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Castelló de Farfanya

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20190115N10
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries del 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança de clavegueres / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró i calendari de cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'abastament d'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Correcció d'errades
Anunci 04/07/2019
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'abastament d'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró d'abastament d'aigua / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Vigent