Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Identificador
20190618N3
Matèries
Cartipàs
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Demòcrata
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat d'Educació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat de Seguretat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionada d'Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat d'Ecologia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de portaveus
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en el cap de la Guàrdia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Presidència i Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les gerències de districte i sectorial
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència i en la tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories de Districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en la Fundació Barcelona World Capital Foundation
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Presidències dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia i en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Municipal del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia i Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres dels Consells Municipals de Districte relacionats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comité Executiu i règim de sessions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en el Ple del Patronat Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Proposta de designació de vocal del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en el Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionada d'Educació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Nou Barris i Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació als òrgans de Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en la Federació de Municipis de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la Presidència del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona -Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en la Federación Española de Municipios y Provincias
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Transició Digital, esports i Territori
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la tercera tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Proposta de designació de membre del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitaria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Proposta de designació de vocals al Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 09/09/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerències del Districte de Gràcia i Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissionat de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Secretària del Consell Escolar Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Secretària del Consell Escolar Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Designació de presidències, vicepresidències i membres dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana i de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama de les gerències municipals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de la Ciutadania i Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió del Padró Municipal d'Habitants
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en el Consell General del Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en el Consell del Consorci Parc de Recerca Biomèdica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Junta General del Consorci d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació Barcelona Institut of Technology for the Habitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Assemblea General del Consorci Agència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació de l'Institut d'Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Subcomissió d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissions consultives del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell de la Gerència Urbanística Port Vell de la Autoritat Portuària de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Presidència del Grup Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Patronat de Barcelona Graduate School of Economics l'Institut Barcelona, Fundació Privada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Vocalia del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comité Executiu de Dades
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Taula de Coordinació Transversal de Dades
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en una tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Reprentació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de seguiment del Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístic i altres activitats al districte de Ciutat Vella 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de seguiment del Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, servei turístic i altres activitats a Ciutat Vella 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Grups polítics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Assessor d'Art Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Assessor Municipal d'Universitats de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació de la Presidència de la Comissió Interadministrativa gestora del Barcelona Equestrian Challenge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Designació de vocal a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en el gerent de recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la Restauració del Museu-Monestir de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació de la Presidència de la Comissió Interadministrativa gestora del Campionat d'Europa de Waterpolo Barcelona 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Taula de Patrimoni Arquitectònic, Artístic i Arqueològic,
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Designació de membres de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Designació de membre de l'Assemblea General del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions de la Presidència del Consell Ciutadà en la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Correcció d'errades
Anunci 20/01/2020
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 03/01/2020
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Conselleria del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres de les Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Privada Barcelona Centre de Disseny (BCD)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en el primer Tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de Seguiment del Reglament per a l'Equitat de Gènere
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació a la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la restauració del Museu - Monestir de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió per a l'impuls i assoliment de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió per a l'impuls i assoliment de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Modificació
Organigrama executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions de les presidències dels Consells de Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Deixa sense efectes la designació de membre de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comitè de Coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell de redacció de la revista :Barcelona Metròpolis
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de Nomenclàtor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciencia i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacion en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Persona eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim d'indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Composició dels membres de la Taula de Coordinació de Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Secretari del Consell Asessor Científic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual d'Esquerra Republicana de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Avocació de les delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en l'àmbit de la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres del Patronat de la Fundació Barcelona Formació Professional
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Presidència del Consell Assessor del Gent Gran
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgan col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Vocalies del Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Vocal del Comitè d'Ajut Humanitari d'Emergència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Organigrama
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda en relació a la resolució de la Demarcación de Costas en Cataluña
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgan col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Membre de la Comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Vicepresidència de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Comissió Tècnica de patrimoni industrial de Poblenou
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Consell Assessor Científic contra la Soledat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membres de la Comissió d'ordenances fiscals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Vocalia de del Consell General del Consorci Museu d'Art Contemporani
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegacions en les regiddories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Exposició al públic
Comissió Municipal d'Avaluació, i Accés a la Documentació (CMAAD)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté el text complet

Vigent