Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Diputació de Lleida - Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals

Models tipus d'ordenances fiscals

Identificador
20191004N17
Matèries
Models tipus d'ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
2020 - OF núm. 1, Impost sobre béns immobles, OF núm. 2, Impost sobre activitats econòmiques, OF núm. 3, Impost sobre vehicles de tracció mecànica i OF núm. 4, Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Models tipus d'ordenances fiscals

Conté text

Vigent