Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Ullastrell

Ordenances fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191028N56
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos i 17 sobre taxes / Inclou derogació de l'OF núm. 42, preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos i 17 sobre taxes / Inclou derogació de l'OF núm. 42, preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Correcció d'errades
OF núm. 3, vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 9, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 25, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 40, taxa per utilització d'instal·lacions municipals per a la celebració civil de casaments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 43, taxa per la utilització privativa de béns de domini públic subjectes a llicència
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 11, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 26, taxa per la prestació del servei de piscina
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 31, taxa per la prestació d'ensenyaments especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 25, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 40, taxa per utilització d'instal·lacions municipals per a la celebració civil de casaments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm 5, impost sobre construcció, instal·lació i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 43, taxa per la utilització privativa de béns de domini públic subjectes a llicència
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 26, taxa per la prestació del servei de piscina
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 31, taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Vigent