Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Identificador
20200313N9
Matèries
Salut pública
Per a més informació
https://www.barcelona.cat/ca/
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Mesures excepcionals per evitar la propagació del virus
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Ajuntament, organismes autònoms i ens instrumentals adherits
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l'adequada prestació dels serveis públics municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Criteris a aplicar als expedients de contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Autorització de la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció sobre la suspensió de la reducció de jornada del personal que presta serveis essencials de forma presencial
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Autorització de la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Ajut en el pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i ordres per mantenir els serveis públics municipals i garantir la seguretat de les persones
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Facultar a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis socials municipals, mentre duri l'actual situació excepcional provocada per la pandèmia del coronavirus COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del calendari fiscal
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del pagament del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del Decret del 28/03/2020 sobre l'ajut en el pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Facultar a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis socials
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Moratòria del deute arrendatici per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en matèria patrimonial
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Afectacions en matèria patrimonial municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures en l'àmbit de les subvencions
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal per la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació de l'apartat setè del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-443, aixecament de manera progressiva de la suspensió de les obres públiques
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures addicionals de control per garantir que els titulars o responsables d'establiments de venda d'animals compleixen la normativa municipal
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures addicionals de control per garantir que els titulars o responsables d'establiments de venda d'animals compleixen la normativa municipal
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació de l'apartat setè del Decret de l'Alcaldia de 14 de març de 2020 d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu de la COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a l'establiment de pautes en el treball a distància durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Rehabilitació dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius d'autorització o altra forma d'intervenció per a l'execució de les obres i l'inici de les activitats a la ciutat
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures especials en matèria de reobertura de les terrasses de restauració i de les condicions i el procediment per a l'ampliació provisional de l'espai lliure d'ús públic
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa relativa a l'adopció de criteris orientatius en la gestió dels contractes del sector públic així com de les fases de flexibilització de les restriccions en les activitats econòmiques i socials
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Rehabilitació dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius d'autorització o altra forma d'intervenció per a l'execució de les obres i l'inici de les activitats a la ciutat
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, examen de la exposició pública
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a l'establiment de pautes en el treball a distància durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del padró i la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per la terrasses amb ocasió de la seva reobertura i pels esdeveniments comercials en la via pública
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures especials en matèria de reobertura de les terrasses de restauració i de les condicions i el procediment per a l'ampliació provisional de l'espai lliure d'ús públic
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures en matèria de la reobertura de les terrasses
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Delegació en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu la decisió motivada sobre la continuació dels procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de llocs de treball que es refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Procediment especial per a la realització de les donacions de diners que puguin efectuar persones físiques i jurídiques a favor de l'Ajuntament de Barcelona
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures de contractació
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les terrasses que reobrin a la fase 1 de la desescalada
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Exposició al públic
Procediment especial per a la realització de les donacions de diners que puguin efectuar persones físiques i jurídiques a favor de l'Ajuntament de Barcelona
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del decret sobre la reobertura de les terrasses de restauració i de l'ampliació de l'espai lliure d'ús públic
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Exposició al públic
Reinici de les obres de manteniment preventiu de qualsevol tipologia d'obra i de les obres d'inversió
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Protocol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi treballen amb relació a la manipulació dels documents davant de SARS-CoV-2 (COVID-19)
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació pressupostària per fer front a despeses derivades del Covid -19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Acords del Consell Municpal del Districte de l'Eixample
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Termini màxim de presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries de terrasses
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de represa
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del calendari de cobrança del cànon de mercats
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Termini màxim de presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries de terrasses
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Ampliació de la suspensió de l'efectivitat del règim sancionador de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 un cop finalitzat l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Ampliació de la suspensió de l'efectivitat del règim sancionador de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut en pagament d'habitatge a famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en habitatges destinats a polítiques socials
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut en pagament d'habitatge a famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en habitatges destinats a polítiques socials
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Preus públics de recollida selectiva de residus comercials i industrials
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesura adoptada en la liquidació dels preus públics de recollida de residus durant la vigència de l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Propostes de les entitats i grups de dones feministesi amb perspectiva de gènere per a les polítiques municipals COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures complementàries en matèria patrimonial en l'àmbit específic de les concessions de quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a l'ajornament de la incorporació presencial de la totalitat de les persones treballadores de l'Ajuntament
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció de la gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, de 10 de setembre de 2020, relativa a la prestació de serveis del personal adscrit a centres educatius municipals durant el curs 2020/2021
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal pels quioscos de premsa
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Suspensió temporal de la quota corresponent als preus públics de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables als municipals durant el període de vigència de l'estat d'alarma (des de el 14 de març fins les 00.00 hores del 21 de juny de 2020)
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Desconcentració de funcions enla Gerència de Seguretat i Prevenció per resoldre procediments sancionadors
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a la prestació de serveis de les persones treballadores de l'Ajuntament en la situació de brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 decretada per Resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/2546/2020, de 15 d'octubre
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Desconcentració de l'exercici de la potestat sancionadora, per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19,en els òrgans i en els càrrecs directius de l'administració executiva
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció relativa a la prestació de serveis de les persones treballadores de l'Ajuntament mentre es mantinguin les mesures en matèria de salut pública establertes a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures específiques de contractació d'emergència per a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Ampliació del termini establert a la disposició transitòria primera de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Protocol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi treballen amb relació a la manipulació dels documents davant de SARS-CoV-2 (COVID-19)
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Article 5.3 de la Instrucció relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 un cop finalitzat l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma - Inclou nou termini de presentació de sol·licituds fins el 22/01/2021
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Designació de l'òrgan instructor en els procediments sancionadors per incompliment de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Vigent