Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Generalitat de Catalunya - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)

Identificador
20150723O18
Termini de presentació de sol·licituds
Data de la prova
Expedient
228
Sistema de selecció
Concurs de mèrits
Tipus de personal
Laboral
Grup de titulació
Agrupacions professionals (anterior Grup E)
Altres requisits
Nivell A2 de català
Matèries
Administració general, Consergeria / Subaltern
Torn reservat

24 places reservades a persones amb discapacitat

Web de l'ens convocant
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats_publics/pgov_mobilitat_i_provisio_de_llt/pgov_conv_result_concursos_merits_i_cap/personal-dil/
Data de publicació Descripció Més informació
Oferta pública PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Bases específiques. Convocatòria PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Anunci de referència
Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, segons la classificació del grau de discapacitat
PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Llista d'admesos i exclosos PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Llista d'admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Llista d'admesos i exclosos PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Modificació
Òrgan tècnic de selecció
PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)
Tribunal PDF 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals) Enllaç a 24 places de Personal amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (categoria d'ajudant d'oficis - serveis generals)