Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Generalitat de Catalunya - Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

1 plaça de Tècnic expert en la gestió tecnològica de base i sistemes d'informació

Identificador
20190514O20
Termini de presentació de sol·licituds
Expedient
2019-09
Sistema de selecció
Concurs de mèrits
Tipus de personal
Laboral temporal
Grup de titulació
Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida
Llicenciatura o grau
Altres requisits
Nivell C1 de català
Matèries
Administració especial sense especificar
Web de l'ens convocant
http://aquas.gencat.cat/ca/sobre_aquas/transparencia/organitzacio/empleats-publics/treballar_nosaltres