Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Subvencions per adquirir habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte del DL 1/2015 i l'adquisició a preu per sota mercat amb l'objectiu d'ampliar el parc municipal d'habitatge

Identificador
20160727S2
Expedient
313013
Finalització de presentació de sol·licituds

31/10/2016 El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la present convocatòria, o en el seu cas fins al 31 d'octubre de 2016

Matèries
Accés a l'habitatge
Web de l'ens convocant
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/313013
Data de publicació Descripció Més informació
Convocatòria
BDNS: 313013
PDF Subvencions per adquirir habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte del DL 1/2015 i l'adquisició a preu per sota mercat amb l'objectiu d'ampliar el parc municipal d'habitatge

Termini tancat