Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tàrrega

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201027N20
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 9, taxa per manteniment i serveis al cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 11, taxa per recollida d'escombraries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa per manteniment i serveis al cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa per recollida d'escombraries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 16, taxa per la prestació de serveis en les piscines municipals descobertes i derogació de l'OF núm. 42, preus públics per la prestació de serveis a la piscina muncipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva
OF núm. 53, preu públic pel mercat del vehicle d'ocasió
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 43, preu públic per l'entrada al Museu de la Mecanització Agrària J. Trepat i Museu Comarcal de l'Urgell
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 16, taxa per la prestació de serveis en les piscines municipals descobertes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per la prestació dels serveis de l'escola municipal de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 33, preu públic pels serveis de les llars d'infants
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva
OF núm. 17, taxa per la prestació dels serveis de l'escola municipal de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 28, preus públics per la publicitat emesa per Ràdio Tàrrega
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva
Preus privats de la Fira del Teatre al Carrer
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Derogació
OF núm. 29, preus públics pels serveis de la Fira del Teatre al Carrer
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 30, preus públics pels serveis a la piscina municipal coberta
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 54, preu públic per la venda de la figura de goma de lo Tossino de Tàrrega
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent