Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Granollers

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20190107N22
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i dels terrenys de domini públic
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat (mercat del dijous i mercat de Can Bassa)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de l'ús privatiu de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
3 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de taxa de conservació del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Històric