Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Identificador
20200313N9
Matèries
Salut pública
Per a més informació
https://www.barcelona.cat/ca/
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Mesures excepcionals per evitar la propagació del virus
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Ajuntament, organismes autònoms i ens instrumentals adherits
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l'adequada prestació dels serveis públics municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Criteris a aplicar als expedients de contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l'estat d'alarma
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Autorització de la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Instrucció sobre la suspensió de la reducció de jornada del personal que presta serveis essencials de forma presencial
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Autorització de la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Ajut en el pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Mesures i ordres per mantenir els serveis públics municipals i garantir la seguretat de les persones
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Facultar a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis socials municipals, mentre duri l'actual situació excepcional provocada per la pandèmia del coronavirus COVID-19
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Moficicació del calendari fiscal
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del pagament del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del Decret del 28/03/2020 sobre l'ajut en el pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Exposició al públic
Contractacio pública, mesures addicionals
PDF Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Enllaç a Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Conté el text complet

Vigent