Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Sant Gregori

Oposicions

1 plaça de Tècnic mitjà de comptabilitat

Termini obert

Termini

Contractació

Adjudicació de la promoció de 12 habitatges de protecció oficial,... conjuntament amb 17 aparcaments subterranis ubicats al Sector Can Serra

Pendent de termini

Termini

10 dies hàbils a comptar... des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria a la pagina web del Registre d'Habitatges de Protecció Oficial (Departament Habitatge de la Generalitat)

Convenis col·lectius