Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vilafant

Subvencions

Ajuts econòmics a les persones propietàries per la cessió d'habitatges... buits de Vilafant a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, any 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - Les ajudes... seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a l'esgotament de les partides pressupostàries


Subvencions per a la rehabilitació de façanes i per a la renovació... de finestres i obertures exteriors d'edificis per a eficiència energètica, any 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - Les sol·licituds... seran concedides per ordre cronològic de presentació fins esgotar la partida pressupostària


Subvencions per a obres d'adequació d'habitatges buits ubicats al... terme municipal de Vilafant i amb el compromís de cessió a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, anualitat 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - Les subvencions... seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a l'esgotament de les partides pressupostàries

Convenis col·lectius