Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Altafulla

Contractació

Servei de conservació i manteniment integral de les instal·lacions... de depuració i bombament d'aigües residuals i l'emissari submarí

Pendent de termini

Termini

15 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Perfil de contractant

Convenis col·lectius