Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cunit

Contractació

Subministrament i substitució lluminàries dels edificis... municipals

Termini obert

Termini

04/07/2019 23:59 Termini... segons Perfil de contractant


Subvencions

Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social

Termini obert

Termini

El termini per presentar... les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació definitiva de les bases i fins que s'esgoti la partida pressupostària


Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat... i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics

Termini obert

Termini

El termini per sol·licitar... la condició de beneficiari està comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural


Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual... en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament

Termini obert

Termini

Els sol·licitants poden... presentar la sol·licitud dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable

Convenis col·lectius