Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cunit

Contractació

Servei de signatura biomètrica a l'OAC

Termini obert

Termini

20/07/2020 23:59 - Termini... anterior: 10/07/2020


Subvencions

Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social,... 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - El termini... per presentar les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins que s'esgoti la partida pressupostària


Places socials a la llar d'infants municipal, per al curs escolar... 2019-2020

Pendent de termini

Termini

Els còmputs dels terminis... es reinicien l'1 de juny. Per conèixer el termini de presentació de sol·licituds consulteu l'ens convocant


Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat... i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics

Termini obert

Termini

El termini per sol·licitar... la condició de beneficiari està comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural


Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual... en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament

Termini obert

Termini

Els sol·licitants poden... presentar la sol·licitud dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable

Convenis col·lectius