Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Morell (el)

Oposicions

Borsa de treball de places de Monitor

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al BOPT i estarà obert de forma indefinida fins que l'Ajuntament del Morell decideixi, sota la normativa vigent, tancar-la


Borsa de treball de places de Monitor del centre obert i del casal... d'estiu

Pendent de termini

Termini

Obert permanentment fins... que l'Ajuntament decideixi tancar-la


Borsa de treball de places de Conserge

Pendent de termini

Termini

Obert permanentment


Borsa de treball de places de Netejador

Pendent de termini

Termini

Obert permanentment

Subvencions

Subvencions per a la participació de restauradors en les edicions... de l'Àpat - Tapa

Pendent de termini

Termini

L'anunci no especifica... el termini de presentació de sol·licituds


Ajuts d'urgència socials, puntuals i de promoció educativa

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... presentaran amb registre d'entrada a les dependències de Serveis Socials fent proposta a l'Ajuntament per tal que aquest faci la valoració


Subvencions per al foment d'activitats esportives al pavelló poliesportiu... municipal

Termini obert

Termini

No serà necessària... la presentació de cap sol·licitud. L'Ajuntament comprovarà d'ofici a través de la documentació que obra en el seu poder si es reuneixen les condicions per ser beneficiari