Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Torredembarra

Contractació

Obres del projecte d'arranjament del c. Pirineus (tram c. Bages al... c. Camí del Vallès) i c. Camí del Vallès (tram c. Pirineus fins c. Cadí)

Termini obert

Termini

20/04/2020 14:00 Data... provisional pels efectes de la suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020


Obres del Projecte d'urbanització de la zona verda del carrer... Lleida

Termini obert

Termini

20/04/2020 14:00 Data... provisional pels efectes de la suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020


Servei de tractament de tèrmits en el terme municipal

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Subministrament de trofeus i material esportiu

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Subvencions

Prestacions d'urgència social

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020