Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Deltebre

Subvencions

Ajuts econòmics destinats a les persones afectades per les transmissions... de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària

Termini obert

Termini

Els sol·licitants podran... presentar les peticions dintre del termini voluntari de pagament de la liquidació o autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Convenis col·lectius