Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Deltebre

Subvencions

Ajuts socials extraordinaris i urgents per la situació causada per... la COVID-19 -Eurodelta- per a l'exercici 2020

Termini obert

Termini

30/12/2020 - El termini... de presentació de sol·licituds finalitzà el 30/12/2020 o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació


Ajuts socials per tributs municipals i activitats extraescolars per... al 2020

Termini obert

Termini

30/11/2020 - Termini... de presentació de sol·licituds serà fins a 31/07/2020 per a les figures tributàries estipulades en l'annex 1, suposats 1, 3, 4 i 10 - que són objecte de padró i fins al 30 /11/2020 en els supòsits tributaris 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 31 de juliol de 2020 les figures tributàries estipulades en l'annex 1, suposats 1, 3, 4 i 10 -que són objecte de padró


Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per a atendre situacions... d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per al 2020

Termini obert

Termini

30/12/2020 - Termini... de presentació de sol·licituds fins al 30/12/2020 o fins a l'esgotament de la dotació pressupostària destinada a la prestació


Ajuts socials sobre determinats tributs municipals que són objecte... de padró i activitats extraescolars per al 2020

Pendent de termini

Termini

Els còmputs dels terminis... es reinicien l'1 de juny. Per conèixer el termini de presentació de sol·licituds consulteu l'ens convocant


Subvencions a les entitats i associacions del municipi. Competicions... a partir del 31 d'octubre de 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Termini... de sol·licitud serà fins als 15 dies posteriors a la finalització de la competició i, com a màxim, el 31 de desembre de 2020


Convenis col·lectius