Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cardedeu

Contractació

Arrendament d'un habitatge per a destinar-lo a lloguer social

Termini obert

Termini

30/06/2018 23:00 Termini... segons Perfil de contractant

Subvencions

Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència

Convenis col·lectius