Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Gavà

Oposicions

1 plaça de Tècnic mitjà de recursos humans

Termini obert

Termini


1 plaça de Tècnic de jardineria

Termini obert

Termini


1 plaça de Tècnic superior especialista en salut pública

Pendent de termini

Termini

20 dies hàbils comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Subvencions

Concurs Fotogràfic GavàMón, 2019

Termini obert

Termini


Concurs Arts i Drets Humans Gavàmón 2019

Termini obert

Termini


Ajuts econòmics per al foment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat... mitjançant la contractació de persones en situació d'atur per part d'empreses o autònoms, 2018-2019

Termini obert

Termini

01/12/2019 El termini... d'execució es fixa en la durada dels contractes de treball (vegeu la convocatòria)


Convenis col·lectius