Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

Borsa de treball de places de Titulat superior en l'àmbit de la gestió... de les telecomunicacions

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Subvencions

Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituts és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius