Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

1 plaça d'Enginyer superior

Pendent de termini

Termini

- Termini anterior: 19/08/2019... - 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


2 places de Titulat superior en economia per a l'Àrea de Planificació,... Projectes Estratègics i Hisenda (Intervenció General)

Pendent de termini

Termini

Termini anterior: 19/08/2019... - 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


28 places d'Auxiliar administratiu

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


6 places de Titulat superior universitari en ciències de l'activitat... física i l'esport

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


8 places de Diplomat en Treball Social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


Subvencions

Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituts és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius