Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

1 plaça de Director de serveis per a l'Àrea de Coordinació, Planificació,... Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Pendent de termini

Termini

15 dies hàbils comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE

Subvencions

Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituts és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius