Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar de biblioteca

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


Subvencions

Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituts és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius