Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

1 plaça d'Enginyer superior

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


2 places de Titulat superior en economia per a l'Àrea de Planificació,... Projectes Estratègics i Hisenda (Intervenció General)

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


28 places d'Auxiliar administratiu

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


8 places de Diplomat en Treball Social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


9 places d'Educador especialitzat en Educació Social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Contractació

Servei de producció i execució de la Festa al Parc de la Ciència,... anys 2020 i 2021

Termini obert

Termini

12/04/2020 23:59 Data... ampliada pels efectes de la suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020


Servei del préstec interbibliotecari entre les biblioteques a l'Ajuntament,... anys 2020, 2021 i 2022

Termini obert

Termini

12/04/2020 23:59 Data... ampliada pels efectes de la suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020


Subvencions

Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituts és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius