Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Manresa

Oposicions

3 places d'Agent de la Policia Local

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


Borsa de treball de places d'Oficial 1a manyà per a la brigada de... manteniment

Termini obert

Termini

08/05/2018 Termini segons... el web de l'ens convocant


Subvencions

Ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer front a... l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... presentaran en el termini de deu dies des de la notificació de la liquidació o presentació de l'autoliquidació de l'impost


Ajuts a la rehabilitació d'edificis al nucli antic de Manresa

Termini obert

Termini

Les sol·licituds d'ajuts... es podran presentar en el termini màxim de 6 mesos des de la sol·licitud de la llicència o des de la notificació de l'ordre d'execució


Ajuts per a la instal·lació d'ascensors en edificis de Manresa

Termini obert

Termini

Les sol·licituds d'ajuts... es podran presentar en el termini màxim de 6 mesos des de la sol·licitud de la llicència

Convenis col·lectius