Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Òdena

Contractació

Concessió per a l'ús i explotació del bar situat en el recinte... de la piscina municipal, temporada d'estiu 2019

Termini obert

Termini

05/04/2019 14:00 Termini... segons Perfil de contractant


Concessió d'una llicència d'autotaxi

Termini obert

Termini

19/03/2019 14:00 Termini... segons Perfil de contractant

Subvencions

Ajut per a activitats relacionades amb l'educació, curs... 2018-2019

Termini obert

Termini

10/07/2019 El termini... és diferent segons el tipus d'ajut


Subvencions per a usuaris de la piscina coberta del complex esportiu... Les Comes d'Igualada per prescripció mèdica

Termini obert

Termini

Per a l'atorgament de... la subvenció és condició indispensable que l'interessat l'hagi sol·licitat, que presenti justificant de la prescripció mèdica i que hagi satisfet la taxa corresponent


Subvencions per a la restauració de façanes

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar en el moment de la sol·licitud de la llicència corresponent

Convenis col·lectius