Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Polinyà

Contractació

Atorgament de llicències d'ocupació temporal per l'ús privatiu... dels bens de domini públic dels horts municipals de Can Turó

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Convenis col·lectius