Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Ripollet

Subvencions

Prestacions socials de caràcter econòmic

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència


Beques de llibres i material escolar per al curs 2021-2022

Pendent de termini

Termini

El termini de presentació... de les sol·licituds serà de 35 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la última publicació de la convocatòria