Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Santpedor

Contractació

Arrendament d'un local per a l'emmagatzematge de material

Termini obert

Termini

Subvencions

Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini per a la presentació... de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any, amb excepció d'aquelles ajudes que siguin objecte d'una convocatòria específica


Fons d'acció social per al personal funcionari i laboral

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds s'inicia l'1 de febrer de l'any següent al del fet objecte de sol·licitud i finalitza el dia 20 del mateix mes o el primer dia hàbil següent si aquest no h

Convenis col·lectius