Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Sant Antoni de Vilamajor

Subvencions

VI Concurs de relats Ricard Pujolràs

Termini obert

Termini


Prestacions de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència


Subvencions per a activitats educatives, assistencials, culturals,... recreatives i esportives

Termini obert

Termini

El termini de presentació... d'instàncies serà de dos mesos a comptar des de la data d'aprovació del pressupost municipal

Convenis col·lectius