Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Sant Antoni de Vilamajor

Contractació

Servei de jardineria, poda i neteja d'espais verds municipals

Termini obert

Termini

09/06/2020 14:00 - Aixecament... de la suspensió del termini pel Real Decreto-ley 17/2020


Servei per a l'estudi i realització d'una valoració de llocs de... treball

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Subvencions

Prestacions de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència


Subvencions per a activitats educatives, assistencials, culturals,... recreatives i esportives

Termini obert

Termini

El termini de presentació... d'instàncies serà de dos mesos a comptar des de la data d'aprovació del pressupost municipal

Convenis col·lectius