Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vilanova i la Geltrú

Subvencions

Ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions... especials

Termini obert

Termini

30/11/2017 Impost sobre... béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa d'escombraries domiciliàries, fins el dia 31/7/2017

Ens interessa la teva opinió!