Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vilanova i la Geltrú

Contractació

Serveis de telecomunicacions

Termini obert

Termini

15/11/2017 14:00 Termini... segons Perfil de contractant


Acord marc per a la contractació de docents

Termini obert

Termini


Subministrament de passarel·les a les platges

Termini obert

Termini


Servei de redacció de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística... municipal (POUM)

Termini obert

Termini

23/10/2017 15:00 Termini... segons Perfil de contractant

Subvencions

Premi Menjallibres, Joves Lectors de Vilanova

Termini obert

Termini


Ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions... especials

Termini obert

Termini

30/11/2017 Impost sobre... béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa d'escombraries domiciliàries, fins el dia 31/7/2017