Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

1 plaça de Tècnic de gestió per a la Direcció General de la Intervenció de la Intervenció General

Identificador
20190221O14
Expedient
VEH029-19
Finalització de presentació de sol·licituds
Tipus de personal
Funcionari interí
Grup de titulació
Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida
Posseir la titulació necessària per accedir al cos de gestió de la Generalitat de Catalunya
Altres requisits
Nivell C1 de català
Matèries
Administració general, Gestió tributària, Secretaria / Intervenció / Tresoreria
Observacions

Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

Web de l'ens convocant
http://economia.gencat.cat/ca/20_departament/ofertes-treball/

Procés no vigent