Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Identificador
20230626N1
Matèries
Cartipàs
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidents i vicepresidents dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Publiques Empresarials de l'Ajuntament
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal i en el gerent competent en matèria econòmica i pressupostària
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrama i delegació de la direcció de les àrees en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Tercera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Quarta Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació de la Presidència en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidors de districte dels àmbits territorials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa de l'administració municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidències i vicepresidències dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els regidors de l'àmbit material o territorial
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Habitatge, en les gerències de districte i en els regidors de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el tercer tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la primera tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell d'Administració del Consorci Autoritat del Transport Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els regidors de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció de Comunicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Director de Comunicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Modificació de les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consell General del Consorci del Besòs
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Patrons de la Fundació Barcelona Capital Nàutica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidenta i membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona a la Generalitat de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidenta del Consell General del Consorci del Besòs
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consell d'Administració de la Junta General de Fira 2000
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció política i administrativa i delegacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Junta de Govern de l'Agència de Salut pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Junta de Portaveus
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció política i administrativa i delegacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Cultura i Industries Creatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Projectes Estratègics i Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat del Pacte per Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Acció Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Innovació Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidències dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrama executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Substitució temporal de la gerent del districte de Sant Andreu pel gerent del districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència, Direcció de serveis i Direcció de serveis jurídics i Secretaria delegada del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representants al Ple del Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell de la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digita
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Ordenances Fiscals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Subcomissió d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de les funcions i competències de la Gerència de Serveis Generals en el gerent de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Antifrau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 17/07/2023 - Representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Composició del Comitè de Seguiment i Coordinació Operativa municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital, l'exercici de les funcions i competències de la Gerència de Serveis Generals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Antifrau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Presidència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Cessament de membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Gerències municipals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en matèria de gestió econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Conselleries de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el Tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidències, vicepresidències i membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i entitats públiques empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Assessor d'Infraestructures
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci Casa Àsia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en matèria de gestió econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Conselleries de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària Barcelona - Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de la consellera del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representants del promotor a la Comissió de Control del Pla de Pensions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gracia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu i del Districte de San Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Taula de Patrimoni Ciutadà
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres del districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual, comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual, comissionada de Convivència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Partit Popular
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Anuncis 12/09/2023
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidents dels Consells Municipals dels Districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Fundació Barcelona World Capital Foundation
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocals del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en Fundacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del grup polític municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del grup polític municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de l'Arquitecte en Cap
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal VOX
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Polític Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Vox
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrames de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica i de la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règim de dedicació de conselleres del Consell Municipal del districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Consell Municipal del districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Assemblea General de l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell d'Administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Centro de Estudios Internacionales (CEI)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Direcció d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Personal eventual adscrit a la Direcció d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en el Tercer Tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en el Quart Tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al grup polític municipal Junts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en l'Assemblea General del Consorci Localret
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Decret 2023-21670, de 29 de juny
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Junta General de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Assemblea General de l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell de la Mancomunitat Cultural
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocals de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidor del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació exclusiva d'un regidor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió interadministrativa de l'esdeveniment d'excepcional interès públic "XXXVII Copa América de Barcelona"
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació exclusiva d'una regidora
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de les conselleres i consellers del Consell Municipal del districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Comissió Delegada del Consorci Localret
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règims de dedicació de les conselleres i consellers del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica i de la Gerència de Serveis Generals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Estructura organitzativa de l'Institut de Cultura de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Annex de l'estructura organitzativa de l'Institut de Cultura de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Polític Municipal VOX.
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al grup polític municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Polític Municipal VOX
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual al Grup Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Partit Popular
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal i vocal suplent de la Comissió Mixta Paritària Generalitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell d'Administració de l'Institut de Prestacions d'Assistència Medica al Personal Municipal (PAMEM)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresident del Consell Educatiu Municipal de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Assessor d'Infraestructures
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories de districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció de Serveis de Llicències i Espai públic del districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Junta General d'Accionistes de la Societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA i representació al seu Consell d'Administració
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresident de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en les Fundacions relacionades
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell d'Art Urbà de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el tercer tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'un conseller del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, de la Gerència Municipal i de la Gerència de Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tercera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'un conseller del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en els regidors de Govern, en els gerents Sectorials i en els gerents de Districte, la competència per aprovar i convocar processos participatius
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor de Salut Laboral
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació davant de la Fundació Electronic Watch
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Espai Públic i Esdeveniments
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la directora de Serveis Generals del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la facultat per a presidir les meses de contractació del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en els regidors de govern, en els gerents sectorials i en els gerents de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (Bit Habitat)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal de la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Patrons de la Fundació Barcelona Cultura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Grup de Treball d'Emergència per Sequera
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Rector del Fons especial per a la conservació i restauració, exhibició i difusió dels béns mobles i immobles, fons d'arxiu i biblioteques
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Informació pública del compte general
Taula de Policia Administrativa de Ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Segona Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les Conselleries
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consorci de les Biblioteques de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidències dels Consells Municipals dels Districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió Tècnica per a l'estudi, revisió i realització de propostes del procediment sancionador en matèria d'infraccions de la normativa reguladora de la convivència i civisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Director de Serveis de Llicències i Espai públic del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organització de la direcció política i administrativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Sense efecte
Apartat 13 del decret de delegació d'atribucions en la primera tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge, de 17 de juny de 2023
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Decret de l'Alcaldia ANY2023-21670 sobre delegacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegació d'atribucions en el quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegació de competències en matèria de denúncies en el tercer tinent d'alcalde
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Grup de Treball d'Emergència per Sequera
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Presidència de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público "Barcelona Mobile World Capital"
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Rector del Fons Especial per el conjunt patrimonial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió d'Economia i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Fundació Museu Picasso
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una regidora
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'un regidor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Conselleries i comissions consultives de govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en matèria d'habitatges dús turístic en les Gerències de Districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en matèria d'habitatges d'ús turístic en les Gerències de Districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Portaveu i Portaveu adjunta del Grup Polític Municipal de Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òargans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Subcomissió d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de l'Assamblea General i Vicepresidència - Agència Local d'Energia de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en l'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Grups polítics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en l'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Desconcentració d'atribucions a la persona titular de la Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en matèria econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en l'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidora adscrita al Districte de Sarrià- Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Comissió Interdepartamental d'Interculturalitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor d'Art Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidor del Districte d'Horta Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidora presidenta del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al grup polític municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Segona Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Segona Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Creació del Comitè Assessor en Creativitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Designació de vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la regidora de Comerç, Restauració i Mercats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la regidora de Comerç, Restauració i Mercats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, i de la Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el director de Patrimoni, de la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitaria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació de vocal en la Comissió de Policia de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el tercer tinent d'Alcaldia de les atribucions en matèria de sancions de trànsit
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el tercer tinent d'Alcaldia de les atribucions en matèria de sancions de trànsit
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Federació de Municipis de Catalunya i en l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació de vocal en el Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Composició del Plenari del Comitè Assessor d'Infraestructures
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió mixta de seguiment pel desenvolupament urbanístic per a la construcció del nou Campus de Salut de l'Hospital Clínic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor Científic contra la Soledat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la comissió interadministrativa "Barcelona Equestrian Challenge"
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en una regidora de la Presidència del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió del Pacte per a la transformació de la ronda de Dalt i el seu entorn
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència de Serveis Generals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió del Pacte per a la transformació de la Ronda de Dalt i el seu entorn
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell d'Administració de la Fundació Mies Van der Röhe
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Càrrecs de patró de la Fundació Barcelona Cultura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió no permanent d'estudi per tal d'analitzar les reformes legislatives i altres mesures organitzatives a proposar per fer front a la multireincidència delictiva
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el tercer Tinent d'Alcaldia a signatura d'una escriptura pública i d'un conveni
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories i règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Patrons de la Fundació Barcelona Cultur
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
President de la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell d'Administració de la Fundació Mies van der Rohe
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el tercer Tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la gerèncias
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Patró de la Fundació Barcelona Cultura, l'entitat Planeta Corporación SRL
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Qualitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Qualitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals en les Eleccions al Parlament Europeu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Substitució temporal i delegació d'atribucions de la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació d'atribucions en la persona titular de la gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat per actuar en representació de la Corporació Municipal en tots aquells actes necessaris per a la tramitació i gestió dels ajuts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Composició dels membres de la Taula de Protecció de Dades a l'organització de la direcció política i administrativa de l'administració municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió no permanent d'estudi sobre la simplificació, agilitat administrativa i la revisió normativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Fundació Barcelona Zoo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Substitució temporalment, la Gerent de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic, pel Gerent d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de l'atribució de l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries a l'espai públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Substitució temporal de la gerent de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic pel gerent d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent de Recursos i Transformació Digital de la competència per a adoptar resolucions en els procediments sancionadors contra l'entitat Associació pels Drets Sexuals i Reproductius
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència - Consorci de Biblioteques de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència en l'àmbit de la Guàrdia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital en l'àmbit de la Direcció de Comunicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió no permanent d'estudi per fomentar la presència del català en l'entorn digital i en els nous formats tecnològics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Taula de Diàleg Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans i de la Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim d'indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en els/les gerents d'Àrees d'Actuació, els/les gerents de Districte i Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la persona titular de la Gerència de l'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica, atribucions relacionades amb la celebració de la XXXVII Copa Amèrica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica i de la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència en l'àmbit de la Guàrdia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació d'atribucions relacionades amb la celebració de la XXXVII Copa Amèrica en el titular de la gerència de l'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Tributari de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions a una funcionària interina, l'assignació dels certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Organigrama de la Gerència de Coordinació Territorial i de Proximitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius