Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Identificador
20230626N1
Matèries
Cartipàs
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidents i vicepresidents dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Publiques Empresarials de l'Ajuntament
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal i en el gerent competent en matèria econòmica i pressupostària
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrama i delegació de la direcció de les àrees en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Tercera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Quarta Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació de la Presidència en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Regidors de districte dels àmbits territorials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa de l'administració municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidències i vicepresidències dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els regidors de l'àmbit material o territorial
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Habitatge, en les gerències de districte i en els regidors de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el tercer tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la primera tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell d'Administració del Consorci Autoritat del Transport Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els regidors de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció de Comunicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Director de Comunicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Modificació de les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consell General del Consorci del Besòs
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Patrons de la Fundació Barcelona Capital Nàutica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidenta i membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona a la Generalitat de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidenta del Consell General del Consorci del Besòs
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Consell d'Administració de la Junta General de Fira 2000
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció política i administrativa i delegacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Junta de Govern de l'Agència de Salut pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Junta de Portaveus
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Direcció política i administrativa i delegacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Cultura i Industries Creatives
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Projectes Estratègics i Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat del Pacte per Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Acció Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Innovació Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidències dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Organigrama executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Substitució temporal de la gerent del districte de Sant Andreu pel gerent del districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència, Direcció de serveis i Direcció de serveis jurídics i Secretaria delegada del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representants al Ple del Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell de la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representàcio en el Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Serveis Urbans i Manteniment d'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digita
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Ordenances Fiscals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Subcomissió d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de les funcions i competències de la Gerència de Serveis Generals en el gerent de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Primera Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Antifrau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de l'Àrea de Recursos i Transformació Digital, l'exercici de les funcions i competències de la Gerència de Serveis Generals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Antifrau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Composició del Comitè de Seguiment i Coordinació Operativa municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Presidència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Cessament de membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 17/07/2023 - Representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Gerències municipals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en matèria de gestió econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Conselleries de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el Tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidències, vicepresidències i membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i entitats públiques empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comitè Assessor d'Infraestructures
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci Casa Àsia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions en matèria de gestió econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Conselleries de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària Barcelona - Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de la consellera del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representants del promotor a la Comissió de Control del Pla de Pensions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gracia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu i del Districte de San Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Taula de Patrimoni Ciutadà
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres del districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual, comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual, comissionada de Convivència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Partit Popular
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Anuncis 12/09/2023
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidents dels Consells Municipals dels Districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Fundació Barcelona World Capital Foundation
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Vocals del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Representació en Fundacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del grup polític municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del grup polític municipal Barcelona en Comú
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de l'Arquitecte en Cap
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Conté text

Vigent