Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)

Institut Català de la Salut (ICS)

Identificador
20030922C2
Codi
79002782132009
Àmbit
Administració autonòmica
Informació complementària
Codi antic: 7902782
Data de publicació Descripció Més informació
Acord sobre matèries concretes
Indefinida
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte
01/01/2007 - 31/12/2010
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Modificació PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte
01/08/2008 - 31/12/2010
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Correcció d'errades PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte
31/12/2014
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte
31/12/2015
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Modificació PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord o pacte
31/12/2020
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
2016 - 2020
Pla d'ordenació de recursos humans
PDF Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
24/03/2017 - 31/05/2018
Reassignació del personal sanitari com a conseqüència del tancament del Centre Penitenciari Homes (Model)
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
Restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Modificació
Condicions de treball del personal estatutari
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
31/12/2023
Desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d'ordenació de recursos humans per al període 2016-2020 per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
31/12/2023
Especialitats mèdiques en les que hi ha dèficit de professionals per atendre les necessitats assistencials de la població a la que presta serveis l'Institut Català de la Salut
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
28/02/2022
Pròrroga del Pla d'ordenació de recursos humans
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)
Acord sobre matèries concretes
Millora de condicions de treball, aplicació temporal i redacció definitiva del III Acord de condicions de treball del personal estatutari
PDF Institut Català de la Salut (ICS) Enllaç a Institut Català de la Salut (ICS)

Vigent