Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sitges

Planejament urbanístic

Identificador
20161007N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dR6Gf7
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Delimitació de la trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic La Bòvila II (PPU 6)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 10 Sota Fondac
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Trama urbana consolidada d'ordenació dels equipaments comercials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa als immobles emplaçats al carrer Ferrocarril número 1-3 i 5-7 de Les Botigues de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de les Pruelles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic La Bòvila II (PPU 6)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Pla parcial 1 La Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística delimitat per les parcel·les H1 i H2 i 1, 2 i 3 del Pla parcial de Sant Crispi, sector El Cortijo
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística delimitat pels solars D i E del Pla parcial de Sant Crispi, sector El Cortijo
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana d'usos en el centre històric
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
57a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la regulació d'ús d'habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de les Pruelles
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, minuta
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
38a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al Passeig Bargalló, 9, de Quint Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a la pedrera les Coves, al nucli del Garraf / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana 14, granja est, illa A, finca A
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Caducitat i arxivament del Pla especial d'equipaments públics de Can Robert a la Plana Est
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de la Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de la Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana 14, La Granja Est - Illa A, finca resultant A
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Denegar la 22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla parcial de Sant Crispí, sector el Cortijo / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana, PMU 17, d'integració d'usos en el casc antic. Text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana, PMU 17, d'integració d'usos en el casc antic. Annex
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
47a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 04/12/2018 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de l'Ermita de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
26a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit del carrer del Ferrocarril, números 1-3, 5 i 7, de les Botigues / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística relativa als àmbits d'actuació Can Pei, Can Pere Mestre i la Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística número LII, a l'àmbit d'actuació PPU 5 La Granja II
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística número LIII, relativa a l'àmbit d'actuació PAU 19 Dotacions La Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normativa urbanística del Pla Parcial Urbanístic PPU 1, La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relatiu al parc de bombers voluntaris
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació al PAU-14, Puig d'en Boronat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic PP1 la Plana, Santa Bàrbara / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Informe ambiental estratègic del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU5 la Granja II / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del PAU 27 Mas Alba Ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal XLII, relativa al parc dels bombers voluntaris, Mas Alba Ponent PAU27 i els Ametllers
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, (POUM) a l'àmbit del PPU4 Can PEI i del PAU6 La Plana (Can Pere Mestre)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal número LII, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística PPU 5 La Granja II
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal número LIII, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 19 Dotacions La Plana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic 9 passeig de Quint Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (XLIII) a l'àmbit del sector de Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del PPU 05 la Granja II . Minuta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del PPU 05 La Granja II. Minuta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'usos en la parcel·la situada al passeig Marítim, núm. 35
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit Pins Vens / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostnibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. XVIII, àmbit d'actuació urbanística situat al ponent del carrer de Les Corts d'Aragó, al sud del parc Aquàtic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Es denega l'ordenació del PPU12, Parc de les Arts 2, del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de concreció d'usos per activitat educativa en la parcel·la situada al passeig Marítim 35 de Les Botigues de Sitges
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. XLIII, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del sector Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, espai lliure i equipaments Pins Vens
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de Montgavina / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del càmping El Garrofer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla parcial urbanístic 5 la Granja II / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal número XXXVII, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marques de Comillas, Rat Penat (Morabito)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la implantació d'usos a l'equipament municipal de l'Escorxador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg (PEPPACS), en referència a la fitxa 423-EA per a l'ampliació d'usos de l'edifici municipal de l'Antic Escorxador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, en referència a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 19 dotacions La Plana, text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial per a la implantació d'usos de l'equipament municipal l'Escorxador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg (PEPPACS), per a l'ampliació d'usos a l'equipament municipal de l'Escorxador, fitxa núm. 423.EA
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la implantació d'usos de l'equipament municipal l'Escorxador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 11 Garraf Est
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística El Cortijo
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en referència a l'àmbit d'actuació urbanística PAU 19 dotacions La Plana / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre la modificació XLVII del Pla d'ordenació urbnística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
2a modificació del text refós del Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Minuta del conveni per a l'execució del Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i Catàleg de Sitges (PEPPACS)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'adaptació de la regulació de l'ús hoteler
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques del Pla parcial urbanístic PPU 1, La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic de gestió de la cessió de sol obligatòria a l'àmbit PAU-27 Mas Alba Ponent
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'àmbit d'actuació urbanística de l'Escola Pia
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Minuta del conveni urbanístic entre la Junta de Compensació PPU-1, la família Tutusaus i l'Ajuntament
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Minuta del conveni urbanístic entre la Junta de Compensació PPU-1, la família Tutusaus i l'Ajuntament
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal número XLIII, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del sector Santa Bàrbara
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PAU 11 Garraf est
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de Sitges / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a l'àmbit d'actuació urbanística El Cortijo, text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marqués de Comillas, Rat Penat (Morabito)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'àmbit d'actuació urbanística de l'Escola Pia / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial de concreció d'usos de la parcel·la d'equipaments de l'àmbit d'actuació urbanística Ca l'Antoniet
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg (PEPPACS)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (XLIII) a l'àmbit del sector de Santa Bàrbara / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Avanç de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística per a l'execució de la rotonda en la C-31, al nucli del Garraf
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a aprovació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PAU 11 Garraf est
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'usos i ordenació de l'àmbit d'equipaments del passeig de la Riera de Ribes, número 15
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius