Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vic

Planejament urbanístic

Identificador
20161110N22
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gaIB7Q
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP1/2016, Biblioteca
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP4/2016, Can Baumann
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic del sector Can Baumann
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP3/2016, Parc de Somoto
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP2/2016, Prat d'en Galliners
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP5/2016, Casa Masferrer
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP1/2017, Circuit d'Osona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Estudi de detall corresponent al solar núm. 8 del carrer del Mestre Falla
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP2/2017, Parc de Somoto
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a l'ampliació de la connexió del parc de Somoto amb el carrer de Sant Segimon
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP5/2016, revisió de la correspondència entre el nombre de plantes i l'alçada reguladora de les edificacions / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP4/2016, Can Baumann / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP1/2016, Biblioteca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP3/2016, Parc de Somoto / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana i territorial de Vic - 1981 MP2/2017, Parc de Somoto / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Annexos 1, 2, 3 i 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Annexos 1, 2, 3 i 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a la permuta d'un terreny municipal per a dues porcions de terreny
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació urbana MP01/2017, Circuit d'Osona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana, 2/2016, Prat d'en Galliners / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic d'expropiació per avinença de dues adoberies
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de derogació
Pla especial d'usos dels eixos comercials de la ciutat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de les obres d'urbanització de la vialitat prevista, entre la part posterior de les finques de la rambla de l'Hospital i el parc de Can Forcada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per qualificació d'equipaments de dues adoberies i expropiació per avinença
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic de les obres d'urbanització de la vialitat prevista, entre la part posterior de les finques de la rambla de l'Hospital i el parc de Can Forcada
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
Pla especial urbanístic d'usos dels eixos comercials / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal / Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni expropiatori de mutu acord mitjançant la dació en pagament de la finca municipal situada al carrer del Canigó, núm. 55
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
1a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal - Esmena errors materials de la documentació del POUM
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per la fixació del preu just i pagament en espècie per l'expropiació de dos terrenys
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
2a modificació de Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a l'expropiació de la finca registral núm. 1124, situada al passeig Pep Ventura
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
1a modficació del Pla general d'ordenació urbanística el POUM per a l'esmena i/o correcció d'errades materials i/o ajustos en les determinacions de la documentació gràfica i de la normativa escrita / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Mnuta del conveni en relació amb l'expropiació de la finca registral núm. 1269
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Minuta del conveni en relació amb l'expropiació de la finca registral núm. 372
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ajustament de diverses determinacions normatives i la correcció d'errades materials detectades en la documentació / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Deixar sense efecte l'ARE la Bòvila i l'ARE el Graell dins el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques Centrals / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent