Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Planejament urbanístic

Identificador
20161130N32
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gK5wqN
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per al compliment de les permutes de les parcel·les del sector Platja Llarga, 3a addenda
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Conveni urbanístic del sector Platja Llarga, sector L'Eixample Nord, 3a addenda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Conveni urbanístic del sector Platja Llarga, sector L'Eixample Nord, 3a addenda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en relació a l'ús hoteler / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Cap de Creu-Sant Onofre, rambla Samà, subzona 9a / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació 15 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial del Port / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del medi físic i paisatge del Garraf a l'àmbit de la pedrera Corral del Carro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbanística referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla general d'ordenació per incloure l'ús residencial especial al sòl de sistemes d'equipaments col·lectius, espais esportius i equipaments educatius
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a l'adequació de la Masia Alonso com a allotjament rural
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla Especial de Reforma Interior Pirelli Mar, a l'àmbit dels conjunts G, K, i L i ajust de l'àmbit per incorporar dues parcel·les
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic al Xalet del Nin, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Addenda al conveni de cessió anticipada i gratuïta de terrenys per a l'execució de sistemes urbanístics en el sector d'Ortoll I
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació en els conjunts G, K i L del PERI Pirelli Mar i en les dues parcel·les situades al passeig del Carme 37-38
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Xalet del Nin
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbana a les parcel·les de sòl privat del sector La Carrerada afectades per la línia orbital ferroviària
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per reclassificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca el Padruel / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic per a l'adequació de la masia de l'Alonso en allotjament rural / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència relativa a la nul·litat de ple dret de la modificació del Pla general d'ordenació de Vilanova en l'àmbit denominat La Sínia de les Vaques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector Eixample Nord / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de la Masia Alonso com a allotjament rural / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Denegació de la modificació del Pla especial del medi físic i paisatge del Garraf a l'àmbit de la pedrera Corral d'en Carro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en els conjunts G, K i L del Pla especial de reforma interior Pirelli Mar i en les dues parcel·les situades al passeig del Carme, 37-38 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d'en Barreres I i II / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació per a la introducció dels usos recreatiu i socio-cultural a la clau 8a3 (industrial Roquetes 15a)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'ordenació de l'activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), text refòs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic referent a la regulació dels habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació de les parcel·les de sòl privat del sector la Carrerada afectades per la línia orbital ferroviària / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent