Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar

Identificador
11216157
Rang d'aplicació
Ordre
Àmbit d'aplicació
Estatal
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Sistema econòmic i financer
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1194
Data de publicació Descripció Més informació
Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar PDF Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar Enllaç a Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar

Vigent