Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Comunidad Autónoma de Galicia

Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

Identificador
11469897
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Galicia
Matèries
Política territorial. Obres públiques. Urbanisme. Foment
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4519
Data de publicació Descripció Més informació
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia PDF Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia Enllaç a Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

Vigent