Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo ( DO L 150 de 14.6.2018 )

Identificador
11864064
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Productes alimentaris i seguretat alimentària
Data de publicació Descripció Més informació
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo ( DO L 150 de 14.6.2018 ) PDF Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo ( DO L 150 de 14.6.2018 )