Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament de la Presidència

Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de Normes amb rang de llei a la directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Disposició derogada)

Identificador
1305070
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Dret
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=519112
Data de publicació Descripció Més informació
Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de Normes amb rang de llei a la directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Disposició derogada) PDF Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de Normes amb rang de llei a la directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Disposició derogada)

Històric