Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Comunidad Autónoma de Aragón

Ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnologías cloud)

Identificador
15150205
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Aragón
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Tecnologia. Investigació. Telecomunicacions
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7736
Data de publicació Descripció Més informació
Ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnologías cloud) PDF Ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnologías cloud) Enllaç a Ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube (tecnologías cloud)

Vigent