Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament de la Presidència

Correcció d'errades a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012)

Identificador
1573684
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Política territorial. Obres públiques. Urbanisme. Foment
Data de publicació Descripció Més informació
Correcció d'errades a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012) PDF Correcció d'errades a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012)

Vigent