Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (Disposició derogada)

Identificador
1582363
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Sistema econòmic i financer
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-7520
Data de publicació Descripció Més informació
Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (Disposició derogada) PDF Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (Disposició derogada) Enllaç a Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (Disposició derogada)

Històric