Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Jefatura del Estado

Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

Identificador
1781371
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Estatal
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Afers exteriors i comunitaris, Dret
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326
Data de publicació Descripció Més informació
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales PDF Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales