Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Presidència de la Generalitat

Llei 7/2002, de 25 d'abril, de modificació de la llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la llei 15/1991, del 4 de juliol (Disposició derogada)

Identificador
225652
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Sistema econòmic i financer
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=273885
Data de publicació Descripció Més informació
Llei 7/2002, de 25 d'abril, de modificació de la llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la llei 15/1991, del 4 de juliol (Disposició derogada) PDF Llei 7/2002, de 25 d'abril, de modificació de la llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la llei 15/1991, del 4 de juliol (Disposició derogada)

Històric