Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament de la Presidència

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Identificador
347161
Rang d'aplicació
Decret legislatiu
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=320821
Data de publicació Descripció Més informació
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya PDF Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Vigent