Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Presidència de la Generalitat

Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, i de la llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (Disposició derogada)

Identificador
44268
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Tecnologia. Investigació. Telecomunicacions, Treball. Seguretat Social
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=231293
Data de publicació Descripció Més informació
Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, i de la llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (Disposició derogada) PDF Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, i de la llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (Disposició derogada)

Històric