Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estabLeix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (Disposició derogada)

Identificador
500909
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Medi ambient
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=344511
Data de publicació Descripció Més informació
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estabLeix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (Disposició derogada) PDF Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estabLeix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (Disposició derogada)

Històric