Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament de Benestar Social i Família

Resolució BSF/2838/2015, de 4 de desembre, de delegació de competència de la persona titular del Departament de Benestar Social i Família a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i direccions generals del Departament de Benestar Social i Família per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Identificador
6243021
Rang d'aplicació
Resolució
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Assumptes socials, Dret
Data de publicació Descripció Més informació
Resolució BSF/2838/2015, de 4 de desembre, de delegació de competència de la persona titular del Departament de Benestar Social i Família a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i direccions generals del Departament de Benestar Social i Família per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern PDF Resolució BSF/2838/2015, de 4 de desembre, de delegació de competència de la persona titular del Departament de Benestar Social i Família a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i direccions generals del Departament de Benestar Social i Família per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Enllaç a Resolució BSF/2838/2015, de 4 de desembre, de delegació de competència de la persona titular del Departament de Benestar Social i Família a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i direccions generals del Departament de Benestar Social i Família per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern