Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Departament de la Presidència

Llei 14/2006, de 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril (Disposició derogada)

Identificador
804782
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Sistema econòmic i financer
Text Consolidat
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=400673
Data de publicació Descripció Més informació
Llei 14/2006, de 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril (Disposició derogada) PDF Llei 14/2006, de 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril (Disposició derogada)

Històric