Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Reglamento Delegado (UE) 2019/1689 de la Comisión de 29 de mayo de 2019 que corrige la versión en lengua rumana del Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (Texto pertinente a efectos del EEE)

Identificador
9292495
Rang d'aplicació
Reglament
Àmbit d'aplicació
Europeu
Matèries
Política econòmica i monetària i lliure circulació de capitals
Data de publicació Descripció Més informació
Reglamento Delegado (UE) 2019/1689 de la Comisión de 29 de mayo de 2019 que corrige la versión en lengua rumana del Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (Texto pertinente a efectos del EEE) PDF Reglamento Delegado (UE) 2019/1689 de la Comisión de 29 de mayo de 2019 que corrige la versión en lengua rumana del Reglamento  Delegado (UE) 2018/1229 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo  que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (Texto pertinente a efectos del EEE)